Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Despre proiect
Activitati

Principalele activități:

 

  • Informare și publicitate proiect
  • Vizita de studiu în vederea asigurării unui schimb de bune practici privind asigurarea calității sistemului de monitorizare a inserției studenților pe piața muncii
  • Elaborare/actualizare/testare/implementare/transpunere metodologii, instrumente, sisteme de indicatori de referință, proceduri și mecanisme de asigurare și management al calității în privința sistemului de monitorizare a inserției pe piața muncii a absolvenților(alumni)
  • Organizare seminar pentru schimb de bune practici în vederea unei mai bune corelări dintre oferta educațională a instituțiilor și nevoile pieței muncii
  • Extindere utilizare TIC în activități de management de baze de date pentru planificare și corelare a învățământului superior cu piața muncii
  • Desfășurare de activități de promovare, în vederea unei mai bune corelări a învățământului superior cu piața muncii
  •  Înființare, dezvoltare și consolidare rețea de bune practici în colectare date între universități prin crearea unui Departament de analiză și gestiune previzională a solicitărilor pieței muncii adresate absolvenților (un departament în cadrul unei direcții a solicitantului și 49 departamente cu reprezentare teritorială în universități)
  • Dezvoltare și furnizare programe de formare pentru persoanele din grupul țintă
  • Actualizare și management bază de date în vederea asigurării managementului calității în învățământul superior, inclusiv corelarea și conectarea cu alte baze de date relevante, în domeniul inserției alumni pe piața muncii
  •  Realizare de studii și analize în vederea unei mai bune corelări cu nevoile pieței muncii și ale societății bazate pe cunoaștere.

Trimite pe FaceBook
Beneficiar:
Link-uri Parteneri
Alte link-uri:
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

> fseromania.ro
> posdru.edu.ro
> fonduri-structurale.ro