Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Despre proiect
Despre proiect

"Managementul corelării sistemului de învățământ cu piața muncii" implementat de Ministerul Educației Naţionale – în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Centrul Național de Pregătireîn Statistică, Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale şi ÖSBConsulting GmbH din Austria este un proiect cerut de societatea românească, în care necesitatea de aadapta domeniile de studiu la competențele cerute de angajatori a devenit o realitate incontestabilă.

Demarăm activitatea de cercetare statistică pe bază de chestionar privind situația actuală a inserțieiabsolvenților de învățământ superior pe piața muncii, având convingerea că obținerea unor datecorecte și complete este condiționată în egală măsură de participarea tuturor părților implicate:absolvenți, universități și angajatori.

Cine participă în proiect?

50 de universităţi de stat şi particulare din România, care au ales să se conecteze la dinamica piaţamuncii utilizând instrumentele create prin acest proiect.

Ce ne-am propus?

Crearea unui sistem integrat care să permită monitorizarea participării şi frecventării învăţământuluiuniversitar şi postuniversitar, dar şi evaluarea calităţii inserţiei tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii.


Ce vom obține?

Un sistem integrat compus din:

1 cadru metodologic de monitorizare a participării/frecventării învăţământului superior şi a inserţieistudenţilor şi absolvenţilor pe piaţa muncii;

1 cadru practic constând într-o aplicație web-based de tip portal de job-uri (http://joburi-absolventi.edu.ro) care va oferi posibilitatea interacţiunii studenților, absolvenților, companiilor şicadrelor didactice punând la dispoziție oportunităţi de integrare în piaţa munci, dar și o bază de dateunitară la nivelul celor 50 de universităţi participante în proiect;

1 cadru de monitorizare şi evaluare care va genera rapoarte periodice la nivelul celor 50 deuniversităţi implicate în proiect și rapoarte la nivel național privind inserția studenţilor/absolvenţilor pepiața muncii din România, precum şi prognoze ale cererii de forță de muncă pe termen mediu şi lung.


Cu ce scop?

Examinarea integrată a acestor informații va ajuta universitățile să înțeleagă mai bine profileleabsolvenților pe care îi școlarizează, să inoveze și să diversifice ofertele educaționale și să le adaptezela cerințele angajatorilor de pe piața muncii.

Beneficiile participării absolvenților de învățământ superior în acest proiect

Participarea voluntară a absolvenților la activitatea de cercetare statistică pe bază de chestionar vapermite analize detaliate și realiste la nivelul domeniilor de studiu ale fiecărei universităţi.Completând on-line chestionarul, absolvenții au acces gratuit la informații şi anunțuri de angajarepostate de firme din toata ţara!Experiențele absolvenților din cele 50 de universități de stat şi private din toată țara vor fi utilizatepentru evaluarea corectă a calității programelor de studii și adaptarea în viitor a ofertei universităţilorla evoluția pieței muncii.

Beneficiile participării universităţilor în proiect

Universitățile vor avea la dispoziție noi instrumente pentru monitorizarea frecventării învăţământuluiuniversitar şi postuniversitar, a calităţii inserţiei propriilor studenţi, dar şi pentru a analiza gradul decorelare a specializărilor oferite cu cerinţele angajatorilor.Conectarea prin intermediul aplicaţiei tip portal de job-uri cu proprii studenţi la diferite perioade dupăfinalizarea studiilor.Crearea unei reţele de comunicare universitate-absolvenţi-angajatori pentru asigurarea fluxului deinformaţii şi managementul corect al acestora privind traseul ocupaţional al absolvenţilor,competenţele cerute de angajatori, oferta acestora şi curricula universitară.Înfiinţarea şi operaţionalizarea de centre de gestiune previzională a cerinţelor pieţei municii în fiecareuniversitate.Creşterea vizibilităţii în cadrul comunităţii prin consolidarea parteneriatelor cu angajatorii locali şiregionali.

Beneficiile participării angajatorilor alături de universităţi în proiect

Acces direct la CV-urile absolvenţilor din cele 50 de universităţi participante în proiect.Posibiltatea de a posta gratuit locuri de muncă vacante, de a intervieva on–line absolvenţii-candidaţi şide a evalua permanent cererea de forţa de muncă specializată la nivel naţional prin intermediulplatformei accesibile la http://joburi-absolventi.edu.ro.Eficientizarea parteneriatelor cu universităţile şi reducerea timpului de recrutare a viitorilor angajaţi.

Vă mulțumim!Echipa proiectului "Managementul corelării sistemului de învățământ cu piața muncii"

Trimite pe FaceBook
Beneficiar:
Link-uri Parteneri
Alte link-uri:
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

> fseromania.ro
> posdru.edu.ro
> fonduri-structurale.ro