Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Progresul proiectului
Progresul proiectului

Vizibilitatea proiectului – Organizarea și desfășurarea conferinței de lansare - finalizată conform gantt, în luna mai 2012;
 • Organizarea conferinței de lansare a proiectului cu participarea principalilor stakeholderi de pe piața muncii și a presei naționale

A1. Vizita de studiu în vederea asigurării unui schimb de bune practici privind asigurarea calității sistemului de monitorizare a inserției studenților pe piața muncii – finalizată conform gantt, în luna septembrie 2011;

Acțiuni realizate:

 • Organizarea vizitei de studiu în ţara de origine a partenerului transnaţional, în instituţii similare solicitantului, partenerilor şi beneficiarilor direcţi ai proiectului

 • Configurarea grupului de lucru format din experți (reprezentanţi ai unor organizații similare celor din proiect, ai serviciilor publice de ocupare şi ai universităţilor)

 • Desfăşurarea evenimentului

 • Realizare raport vizită de studiu

A2.Elaborare/actualizare/testare/implementare/transpunere metodologii, instrumente, sisteme de indicatori de referință, proceduri și mecanisme de asigurare și management al calității în privința sistemului de monitorizare a inserției pe piața muncii a absolvenților(alumni) – finalizată conform gantt, în luna aprilie 2012;

Acțiuni realizate:

 • Dezvoltare sistem de indicatori statistici pentru monitorizarea şi evaluarea corelarii profilului educațional cu situaţia de pe piaţa muncii

 • Dezvoltare/testare/actualizare metodologie pentru monitorizarea participării/ frecventării învățământului universitar și postuniversitar

 • Dezvoltare metodologiei pentru evaluare corelare profil educaţional al alumni cu situaţia de pe piaţa muncii

 

A3.Organizare seminar pentru schimb de bune practici în vederea unei mai bune corelări dintre oferta educațională a instituțiilor și nevoile pieței muncii– finalizată conform gantt, în luna aprilie 2012;

Acțiuni realizate:

 • Organizarea evenimentului cu actorii interesaţi şi posesori de date despre educaţie şi inserţie pe piaţa muncii

 • Prezentarea principalelor concluzii ale activității 2

 • Realizarea de rapoarte privind desfășurarea atelierelor de dezbateri

A4. Extindere utilizare TIC in activitati de management de baze de date pentru planificare si corelare a invatamantului superior cu piata muncii – finalizată conform gantt, în luna februarie 2013;

Acțiuni realizate:

 • actualizare si definitivare baza de date;

 • integrare noua baza de date in sistemul de management de date al institutiilor de invatamant superior;

 • concatenare baze de date institutii de invatamant superior la nivelul solicitant;

 • evaluare pilotare.

Rezultate obtinute:

 • 1 baza de date integrata in sistemele de management ale universitatilor

A5. Desfasurare de activitati de promovare, in vederea unei mai bune corelari a invatamantului superior cu piata muncii- activitate în derulare, conform gantt, până în luna septembrie 2013

Componenta 1 - Campanie de informare adresată studenților/absolvenților pentru culegerea de date

Componenta 2. Campania conceptuală de informare adresată universităților pentru o mai bună vizibilitate a acestora pe piața muncii

Acțiuni realizate:

 • elaborare, finalizare și avizare de către beneficiar a strategiei de comunicare și a planului media;

 • elaborare, finalizare și avizare concept creație publicitară;

 • elaborare și finalizare grafică macheta de presă pentru componentele 1 și 2;

 • elaborare și finalizare banner web pentru componentele 1 și 2;

 • elaborare și finalizare macheta pliant pentru componentele 1 și 2

 • elaborare și finalizare macheta poster pentru componenta 1;

 • elaborare și finalizare macheta mape pentru componenta 1;

 • elaborare și finalizare concepte spot radio pentru componentele 1 și 2;

 • elaborare și finalizare banner pentru componenta 2;

 • elaborare propunere creativa website;

 • acordare de către Beneficiar a bunului de tipar pentru pliante, postere, mape;

 • producția materialelor tipărite;

 • acordare de către Beneficiar a bunului de imprimare pentru bannerul pentru componenta 2;

 • producția bannerului pentru componenta 2;

 • efectuarea distribuției materialelor tipărite către cele 50 de universități;

 • producție banner web pentru componentele 1 și 2;

 • producție spot –uri radio pentru componentele 1 și 2,

 • producție website;

 • acordare bun de difuzare pentru macheta de presa, spot radio, banner web si website de către Beneficiar;

 • transmitere către OIPOSDRU in vederea avizării a spot-ului radio și a website-ului proiectului.

Rezultate obținute:

Componenta 1

Componenta 2

Strategie și plan media finalizate

Concept creație publicitară realizat și avizat

5.390 de pliante de promovare create, produse și distribuite conform CF

9800 de pliante de promovare create, produse și distribuite conform CF

 

5.000 de postere create, produse și distribuite conform CF

98 de bannere poliplan create, produse și distribuite conform CF

1.000 de mape de presă create, produse și distribuite conform CF

 

1 machetă de presă realizată și avizată

1 machetă de presă realizată și avizată

1 spot radio realizat și avizat

1 spot radio realizat și avizat

1 banner web realizat și avizat

1 banner web realizat și avizat

1 website proiect – în curs de finalizare

A7. Dezvoltare si furnizare programe de formare pentru persoanele din grupul tintafinalizată în luna aprilie, conform gantt.

Acțiuni realizate:

 • finalizarea cursurilor de formare cu grupul țintă;

 • colectarea și gestionarea documentelor specifice ale grupului țintă: identificare și remediere neconformități, completare documente etc.

 • arhivarea dosarelor pe universități/centre de formare/categorii de indicatori;

 • înregistrarea partială (50%) a datelor privind GT în Registrul grupului țintă;

Rezultate obținute:

 • 1 program de formare destinat grupului țintă finalizat;

 • 1 manual de instructiuni de utilizare a bazelor de date distribuit;

 • 1000 de CD-uri cu suport de curs si materiale imprimate pentru sustinerea cursurilor distribuite;

 • 1000 de persoane formate in gestionarea datelor si elaborarea de rapoarte de formare; 1 manual de instructiuni de utilizare a bazelor de date;

 • 294 de persoane care vor activa in fiecare departament de gestiune previzionala la solicitant si universitati (6 din fiecare institutie-3 cadre didactice si 3 studenti) înregistrate.

Indicatori atinși:

 • 147 studenţi care au beneficiat de operaţiunile finanţate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior;

 • 1000 participanţi la instruire;

 • 294 utilizatori baze de date in universitati.

Activitatea a fost implementată de Benefciar, P1, P2, P3, iar în perioada de raportare doar de către Beneficiar si prestatorul de servicii IT achiziționat de Beneficiar.

A8. Actualizare si management baza de date in vederea asigurarii si managementului calitatii in invatamantul superior, inclusiv corelarea si conectarea cu alte baze de date relevante, in domeniul insertiei alumni pe piata muncii – în derulare până la sfârșitul proiectului, conform gantt.

Acțiuni realizate:

 • organizarea și desfășurarea unui workshop cu toate cele 50 de universități implicate în proiect

Rezultate obținute:

 • workshop desfășurat cu 50 reprezentanți din cadrul universităților care vor sprijini în mod activ activitățile A5, A8, A9 din cadrul proiectului;

 • rețea de bune practici realizată între universitățile participante

 

Trimite pe FaceBook
Beneficiar:
Link-uri Parteneri
Alte link-uri:
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

> fseromania.ro
> posdru.edu.ro
> fonduri-structurale.ro