Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Noutati

Noutati

31 ian
2014
Vizită de studiu „Instrumente şi mecanisme ale inserției absolvenţilor pe piața muncii din Austria”

Pornind de la obiectivul general al proiectului - îmbunătățirea adaptării sistemului de învățământ superior românesc la cerinţele pieței muncii-, vizita din acest an s-a centrat pe schimbul de experienţă între grupul format din coordonatori ai Departamentelor de analiză și gestiune previzională a solicitărilor pieței muncii din universităţi din România, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale şi ai Centrului Naţional de Pregătire în Statistică şi experţi din instituţii similare relevante din Austria.

Astfel, vizita de studiu a cuprins întâlniri cu reprezentanţi ai Ministerului Federal pentru Știință și Cercetare (BMWF), Servicii publice de ocupare a forței de muncă din Austria, Universitatea din Viena – Departamentul pentru Asigurarea Calității, Agenţia pentru Statistici din Austria, Agenția pentru Asigurarea Calității și Acreditare  Austria şi,  nu în ultimul rând, cu experţi ai partenerului transnaţional, ÖSB Consulting GmbH Austria.

Au participat 12 cadre didactice universitare de la Universitatea „Politehnica” Timișoara, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Universitatea „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, Universitatea de Medicina şi Farmacie Craiova, Universitatea Naționala de Arta Teatrală şi Cinematografică  „I. L. Caragiale” București, Universitatea Națională de Educație Fizică şi Sport București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Universitatea de Artă şi Design Cluj Napoca, Universitatea „Ovidius” Constanţa, Universitatea „Danubius” Galați, Universitatea Româno-Germană Sibiu, Universitatea „Spiru Haret” București, precum și câte un reprezentant al beneficiarului - Ministerul Educaţiei Naţionale și al partenerilor  Centrul Naţional de Pregătire în Statistică şi ÖSB Consulting GmbH Austria.

Temele abordate în cadrul vizitei au fost: Perspectiva Ministerulului Federal pentru Știință și Cercetare privind monitorizarea absolvenților și adaptarea sistemului de învățământ  în contextul cerințelor de pe piața muncii;  Sistemul de educație austriac ; Rolul serviciilor publice de ocupare a forței de muncă în cadrul monitorizării carierei absolvenților; Coachingul carierei: background, grup țintă, oferta, calificare coach; Monitorizarea absolvenților la Universitatea din Viena – rezultate și validarea acestora în contextul universității; Monitorizarea absolvenților la Universitatea din Viena (aspecte tehnice) şi Monitorizarea comportamentului forței de muncă în relație cu educația – Experiențe și rezultate ; Externalizarea asigurării calității în Austria: focus pe relevanța pe piața muncii în special în cadrul Universităților de Științe Aplicate.

Vizita de studiu a fost apreciată pentru consistenţa schimbului de informaţii şi relevanţa acestuia pentru toţi participanţii. Mai multe detalii se regăsesc în raportul vizitei de studiu, care poate fi accesat aici

 

 


 
Trimite pe FaceBook
Beneficiar:
Link-uri Parteneri
Alte link-uri:
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

> fseromania.ro
> posdru.edu.ro
> fonduri-structurale.ro