Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Despre proiect
Obiective

 

În momentul actual, este evidentă necesitatea îmbunătăţirii adaptării sistemului de învăţământ superior la nevoile pieţei muncii aflate în permanentă transformare, prin metode precum dezvoltarea, testarea / pilotarea şi implementarea unor noi instrumente, proceduri, metodologii şi mecanisme pentru creşterea capacităţii acestui sistem de a conştientiza starea sa actuală şi de a anticipa evoluţia cererii de pe piaţa muncii la nivel sectorial, local şi multi-regional.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 

  • Crearea unui sistem integrat care să permită monitorizarea participării şi frecventării învăţământului universitar şi postuniversitar, dar şi evaluarea calităţii inserţiei tinerilor absolvenţi pe piaţa muncii.
  • Dezvoltarea, actualizarea și managementul de baze de date în vederea creării unei rețele de colectare de date calitative și cantitative, permanente și funcționale, prin intermediul unei platforme web-based de cooperare între învățământul universitar și operatorii de pe pentru piața muncii;
  • Elaborarea de instrumente, proceduri și metodologii ce vor îmbunătăți și actualiza permanent cunoștințele și competențele furnizate de către sistemul de educație universitară cu cerințele pieței muncii;
  • Formarea personalului interesat în dezvoltarea, testarea/pilotarea și implementarea unor instrumente, proceduri,metodologii și mecanisme de monitorizare a inserției absolvenților pe piața muncii la nivelul celor 50 de universități participante;
  • Realizarea de studii/analize/rapoarte de prognoză utile pentru gestiunea previzională a educației universitare corelate cu dinamica pieței muncii, în vederea (re)definirii programelor de studii și a unei mai bune corelări cu nevoile pieței muncii și ale societății bazate pe cunoaștere.

 

 

 

 

 

 

Trimite pe FaceBook
Beneficiar:
Link-uri Parteneri
Alte link-uri:
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

> fseromania.ro
> posdru.edu.ro
> fonduri-structurale.ro